O2 Pack  

   O2 Pack Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Jednoduché zacházeni s O2-Pack umožňuje použití ve všech naléhavých krizových situacích, které vyžadují rychlý přívod kyslíku.
 

 

Výkonný a přesný:

Kyslíkový generátor O2-Pack produkuje 3 litry kyslíku za minutu po dobu 12 minut bez údržby a bez regulování. Použití masky, která se nachází pod víkem, zvyšuje kapacitu dýchacího ústrojí v průměru až o 40%.
 

Lehký a kompaktní:

O2-Pack má hmotnost menší než 1 kg a lze jej umístit naprosto všude např.:
 

 • v lékařské ambulanci
 • v pohotovostní lékařské brašně
 • v autě
 • v domácnosti atd.


Popis výrobku

Výrobek je navržen jako kyslíkový generátor k jednorázovému použití. Samotný přístroj O2-Pack se skládá z válcovité schránky obalené lepenkou o rozměrech 250 mm (délka), 90 mm (průměr), váhy 875 g (netto), ve které je umístěna nádoba s ocelovým pláštěm naplněná matečnou látkou  NaClO3 (Chlorečnan sodný).
Bavorský technický kontrolní úřad (TUEV Bayern e.V.) zařadil výrobek do kategorie Přístroje IV (Equipment IV) (inhalační přístroj, bez napájení z vnějšího zdroje) podle směrnic pro Zdravotnické přístroje (Medical Equipment Regulations).

 • Výrobek proto nepodléhá povinným zkouškám.
 • Pravidelná údržba a kontroly nejsou požadovány.

Konstrukce a zacházení s výrobkem

Hlavní nádržka vyrobená z kovu obsahuje matečnou látku k reakci - NaClO3.

Počáteční energie požadovaná ke spuštění chemického procesu uvnitř válce je dodaná nárazovou spojkou (kolíkem), který se uvolní po aktivaci indukčního procesu, tj. po zatažení plastikového kroužku. Tento mechanismus spouští chemický proces bez jakéhokoliv jiskření. Není žádná možnost ovlivnění tohoto reakčního procesu anebo regulování průtoku kyslíku. Jakmile je reakce spuštěna, pokračuje až do úplného spotřebování zásoby látky.
Po iniciaci uvedené chemické reakce dochází exotermickým procesem při teplotě přibližně 450 °C k rozkladu chlorečnanu sodného (NaClO3) na chlorid sodný a kyslík (za vytvoření meziproduktu NaClO4) podle chemické reakce
 

2 NaClO3 ------------ 2 NaCl + 3 O2

Rychlost této reakce, a tím také množství molekul uvolňovaného kyslíku za časovou jednotku, jakož i rozsah uvolňovaného tepla, jsou zmírňovány - tj. zpomalovány - pomocí přídavku jemně rozptýleného práškového železa (Fe). Vytváření Cl2 je zabráněno přidáváním BaO.
Po ukončení této reakce zůstávají jako konečné látky reakce pouze NaCl a oxid železnatý.

Vypouštěný plyn je bezbarvý, absolutně neutrální vůně. Podle zkušební zprávy vypracované firmou Linde AG je stupeň čistoty uvolňovaného kyslíku 98 %.  Kyslík produkovaný uvedenou reakcí je veden přes trubici do průhledné PVC masky zelenavé barvy, s postraními otvory. Těsně před maskou je na trubici zabudován měřič průtoku, přičemž červená značka je indikátorem přítomnosti průtoku.

Maska pro jednorázové použití v části nad nosem má pružný kovový proužek a může být dostatečně fixovaná na tvář pacienta  pomocí popruhu (řemínku).

Naměřené hodnoty

Podle informací dodaných výrobcem přístroje a podle hodnot uvedených  ve výše zmíněné zkušební zprávě firmy Linde AG, uvedená chemická reakce vyprodukuje nepřetržitý průtok kyslíku v objemu 2,5 - 3 litry za minutu po dobu asi 12 minut.

Naše vlastní měření tyto hodnoty potvrdily. Tři série měření přinesly tyto výsledky:
 

 1. Zkouška - průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 12 minut 38 sekund
 2. Zkouška - průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 11 minut 56 sekund
 3. Zkouška - průtok ca 2,5 litru za minutu. Po dobu 12 minut 32 sekund


Přístroje tak produkovaly v průměru přibližně 32 litrů kyslíku po dobu ca 12 minut.
 

Pohotovostně-zdravotnické a bezpečnostní aspekty z pohledu skladování a použití přístroje

 • Lepenková nádoba je pevná. Podle našich vlastních zkoušek vydrží kyslíkový generátor pád na betonovou podlahu z výšky až pěti metrů a při různých úhlech dopadu bez jakéhokoliv vážnějšího poškození. Nejsou žádné informace o teoreticky možných změnách lepenkové schránky, kovového válce a indukčního mechanismu po dlouhodobém skladování výrobku ve vlhkém prostředí.
 • Výbuchová teplota látky je 630 °C. Vzhledem k této extrémně vysoké iniciační teplotě nemůže proto mechanické působení (natřásání, svržení, narážení, mačkání, atd.) samo o sobě způsobit explozi. Tento fakt naznačuje, že skladování výrobku i v nepříznivých podmínkách není nebezpečné.
 • Vzhledem k podstatně malému množství kyslíku, které může být uvolněno z jednoho přístroje O2-Pack, nemůže mít současné skladování několika nádob za následek zvýšené riziko požáru, např. v budovách. Výhody okamžité dostupnosti zdroje kyslíku při první pomoci u potencionálně smrtelných náhlých případů musí být proto vzaty v úvahu při každém rozhodování o skladování takových výrobků, dokonce i v prostorách s potencionálním rizikem požáru.
 • Bezpečnostní ventil na ocelové nádobě zabraňuje vytváření jakéhokoliv závážného zvyšování tlaku v systému a tím také v reakční nádobě, např. v důsledku zablokování vypouštěcích otvorů v masce. Kromě toho, kovová spirála uvnitř trubice zabraňuje dvojitému ohýbání kyslíkové trubice. Naše praktické zkoušky prokázaly, že přerušení průtoku kyslíku tímto způsobem není možné.
 • Zacházení s přístrojem je relativně jednoduché. Aplikace masky, ze které je i slyšet uvolňovaný „vzduch" je samovysvětlující. Jeho použití zdravotnickými laiky  za mimořádných stresových podmínek by nemělo být žádným problémem. Funkce kyslíkového generátoru může být monitorována pomocí měřiče průtoku umístěného na trubici. K chybám způsobeným zacházením s přístrojem prakticky nemůže dojít.
 • Podle výše zmíněné zkušební zprávy firmy Linde AG čistota uvolňovaného kyslíku byla > 96,5 % v každém časovém intervalu. Hlavní zjištěné nečistoty tvořily Ar, N2 a CO2. Nebyly zjištěny žádné sloučeniny chloru nebo bromu  a N2O.

 

Poptávkový formulář


Poptávka *:
Jméno *:
Příjmení *:
Adresa:
Telefon *:
Email *:

* povinné položky

 
 

© Adam Lučaník  2008 | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat