BOP-15 Bezpečnostní ochranný prvek proti padělání, bezpečnostní luminiscenční prvek

Je nový unikátní a ověřený bezpečnostní ochranný prvek cenin, tiskovin, dokumentů a výrobků. Aplikace je snadná. Formou všech druhů tisku nebo přidáním přímo do struktury hmoty chráněného výrobku.
Detekce ochrany je snadná a rychlá pomocí detektoru příruční velikosti nebo klasických detektorů není vidět a nelze zjistit běžným okem je stálý, poskytuje ochranu s garancí 20 let a až do teploty 1 800 stupňů Celsia  se řadí mezi ochranné prvky s nejvyšším stupněm bezpečnosti ,spolehlivosti a kontrolovatelnosti je výlučná ochrana vhodná pro státní, vojenské a diplomatické účely , pro zachování  originality firemní značky.


Splňuje všechny ideální podmínky ochrany:


- snadná a rychlá aplikace na tiskovinu nebo výrobek
- barevně neutrální, nevytváří reakci s nosičem, běžně nelze detekovat
- snadná, rychlá a levná detekce v aplikované části ochrany
- detekce pouhým okem pomocí detektoru
- odolný, stálý a neodstranitelný, použitelný pro extrémní podmínky
- ekologický a zdravotně nezávadný materiál
- unikátnost v druzích barevného spektra vhodné pro speciální tiskoviny s nejvyšším stupněm ochrany

Základem ochranného bezpečnostního prvku BOP-15


Je materiál vykazující unikátní optické vlastnosti
· Reaguje na světlo v oblasti IR záření o vlnové délce 960-980 nm
· Při osvitu materiálu detektorem se objevuje emise světla ve viditelné
  oblasti
      svítí – originál                                  nesvítí – falsifikát 

 
· K dispozici je materiál s emisí světla do různých částí viditelného 
  spektra a to v oblasti zelené,červené
· Základní materiál je možné použít jako součást barev a snadno aplikovat
  formou všech druhů tisků nebo je možné jej pomocí technologických
  procesů vmísit přímo do struktury hmoty chráněných výrobků, např. do
  plastů, papíru, skla, textilu, kovu aj.
 
 

Vlastnosti ochranného bezpečnostního prvku:


- nevytváří reakci s nosičem, vlastní přítomnost
  prvku je běžným okem nezjistitelná
- je všeobecně odolný, stálý, použitelný pro extrémní podmínky
   a je nezničitelný běžnými prostředky
- chemická a termická stálost – lze ho detekovat i v popelu
  chráněných výrobků spálených při  teplotách do 1 800 °C
- výroba je umístěná v chráněném objektu
- velikost částic je 10 - 20 mikronů

Použití ochranného bezpečnostního prvku:


- STÁTNÍ SEKTOR : ceniny, tiskoviny, bezpečnostní karty, ochranné známky
  a dokumenty
- VOJENSKÝSEKTOR: dokumenty, bezpečnostní karty, materiály
- SEKTOR POLICIE:  dokumenty, bezpečnostní karty,  detekce odcizených věcí,
  bezpečnostní plomby
- BANKOVNÍ SEKTOR:  bankovky, ceniny, platební karty, šeky, směnky
- ZDRAVOTNICTVÍ: ochrana léčiv, autorizace originálu, ochrana receptů
- PRÁVNÍ SEKTOR: ochrana dokumentů, ověřování listin, autorizace originálů
- SEKTOR POŠTY: ceniny, kolky, dokumenty, bezpečnostní plomby
- SEKTOR DOPRAVY: jízdenky, známky, formuláře, bezpečnostní plomby
- KOMERČNÍ  BANKOVNÍ, PRÁVNÍ A OBCHODNÍ OKRUH: ochrana originální
  značky výrobku, ochranných známek nebo certifikátů, detekce odcizených věcí,
  ochrana pravosti vstupenek, softwaru, nosičů audio, neviditelné čárové kódy


Detektory: 


Detektory pro ověřování pravosti původu dokumentů a materiálů se dodávají jako ruční, stolní nebo stacionární přístroje pro vnitřní nebo i venkovní použití. Jsou určeny pro použití při administrativních, prodejních nebo výrobních činnostech.
Ověřování pravosti je založeno na principu zjišťování přítomnosti ochranného prvku, a to vizuálním nebo jiným způsobem dle typu použitého detektoru.
 Optické laserové detektory umožňují vizuální detekci ochranného prvku  a to zjištěním viditelného světla příslušné barvy při osvitu ověřovaného materiálu nebo dokumentu detektorem generujícím IR laserový paprsek o vlnové délce 960 – 980 nm.
Optické IR detektory: pracují na principu osvitu ověřovaného materiálu nebo dokumentu běžným IR paprskem. Přítomnost ochranného prvku  detektor vyhodnotí na základě změny charakteristik generovaného paprsku, a tuto skutečnost signalizuje akusticky, světelně (signální diodou)

Poptávkový formulář


Poptávka *:
Jméno *:
Příjmení *:
Adresa:
Telefon *:
Email *:

* povinné položky

Galerie: Zabezpečení - BOP-15 Bezpečnostní ochranný prvek proti padělání

BOP-15 Bezpečnostní ochranný prvek proti padělání, bezpečnostní luminiscenční prvek

BOP-15 Bezpečnostní ochranný prvek proti padělání, bezpečnostní luminiscenční prvek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Adam Lučaník  2008 | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat